Kwestie odpowiedzialności właściciela warsztatu w czasie naprawy samochodu

Zalet posiadania samochodu jest wiele, a jakie są wady? Najbardziej powszechne to naprawy samochodów, których nie da się uniknąć. Problemów z tym związanych jest wiele. W czasie kiedy nasze auto pozostawione jest w warsztacie może zdarzyć się naprawdę wiele. Do najkoszmarniejszych  sytuacji dochodzi w przypadku kradzieży lub poważnych uszkodzeń pojazdu. Poza tym często warsztat nie wywiązuje się z ustalonych terminów, czy naprawy robione są na pół gwizdka. Te i inne sytuacje są uciążliwe i kosztowne, dlatego dobrze jest wiedzieć jakie konsekwencje ponosi właściciel warsztatu w razie ich wystąpienia.

Kto odpowiada za zbyt długi czas naprawy samochodu?

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi, warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Czy należy mi się reklamacja za wadliwą naprawę samochodu?

Bardzo częste bywa złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Do kogo należy odpowiedzialność za kradzież w warsztacie samochodowym?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Kradzież samochodu to najbardziej nieprzyjemna sytuacja, jaka może nas spotkać, kiedy zostawimy auto w warsztacie. Trzeba zdarzenie zgłosić na policję i przedstawić wszystkie z nim związane umowy i dokumenty. Przeważnie za każdą kradzież na terenie warsztatu odpowiada właściciel warsztatu, gdyż zaniedbał odpowiedniego przechowania pojazdu i nie zabezpieczył przedmiotów w nich się znajdujących. Zdarza się jednak, że właściciel warsztatu może dowieść o swojej niewinności, kiedy przedstawi dowody, że pojazd był zamknięty, a dostęp osób trzecich do kluczyków uniemożliwiony.

Informacje:
Ocena:
0.00/0
Oceń:

Dodane przez Adrian Jankowski

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz

Artykuły z tej kategorii